Trigger Finger Position to Shoot Straight

האם יריות האקדח שלך מושכות שמאלה או ימינה?

אם כן, יכול להיות שהסיבה פשוטה כמו מיקום האצבע על ההדק.

הזזה קלה של מיקום אצבע ההדק שמאלה או ימינה יכולה להזיז את נקודת הפגיעה של הקליע על המטרה.

ייתכן שזו תמונה של ‏טקסט שאומר '‏‎Gear-Report.com‎‏'‏

שיתוף מהיר