SIG SAUER P229 LEGION SAO

מיקום: חיפה

תאריך פרסום: מאי 29, 2024

למכירה: SIG SAUER P229 LEGION SAO במצב כמו חדש, באריזה המקורית. ירה 200 כדור. הכלי מופקד במטווחי הצפון ק.א. בחיפה. גמיש מעט במעמד המכירה.

5,500.00

אקדחים נוספים