Bul ul 3.25

תאריך פרסום: יוני 22, 2024

Bul ul 3.25 במצב מצויין
3 מחסניות 16 כדור, נרתיק פנימי פריוריטי 1 וכל האביזרים הנילווים בתיק המקורי
ההחלפה תתבצע בחנות של בול עקב קניית אקדח חדש מהם

5,000.00

אקדחים נוספים