‏גלוק 43x mos

מיקום: נתניה

תאריך פרסום: יוני 3, 2024

‏גלוק 43x mos
קנה לפני שנה
SIG SAUER Romeo-X Pro
‏אקדח נורו בסביבות 150 כדור
‏שלוש מחסניות

5,000.00

אקדחים נוספים