אקדח ברטה קצר 84F.

מיקום: מזכרת בתיה

תאריך פרסום: מאי 25, 2024

מציאה. אקדח שמור עם 2 מחסניות רוב הזמן בכספת, בוצע ירי חידוש אחת לשנה.

500.00

אקדחים נוספים