שימון עפ״י ספר היצרן:ספרינגפילד

פריקת האקדח מתחמושת

פירוק הצינה מגוף האקדח, טיפת שמן על כל אחת משתי מסילות הצינה

החזרת הצינה, לבצע דריכה 5-10 פעמים.

לתפוס צינה לאחור עם עצר המחלק, טיפת שמן על המעטפת בחלקו הקדמי של הקנה

שחרור עצר מחלק וטפטוף טיפה אחת על צידו החיצוני של בית הבליעה.

ביצוע דריכה 5-10 פעמים.

השימון מסילות לא מתבצע על עצר מחלק, אלא צריך לפרק את המחלק מהאקדח.

כאשר זה מבוצע שהצינה מפורקת, בהחזרת הצינה לכלי השמן נמרח על כל המסילה

שימו לב שמזהירים לא לשמן את איזור מנגנון הנוקר (התמונה בצד שמאל למטה)

שיתוף מהיר