ירי נמוך שמאלה באופן עקבי [תיקונים לנסות]

אם אתה יורה באופן עקבי נמוך שמאלה עם אקדח בתור יורה ימני. הנה כמה דברים לאבחון השגיאות שלך:

אחיזה גרועה

ציפייה לתנועת רתיעה לפני שהכדור עוזב את הקנה

יותר מדי או מעט מדי אצבע על ההדק , תזיז את הלוע מעט שמאלה

חוסר התאמה בין הכוונת הקדמית למטרה

תקן את האחיזה שלך

Shooting low and left with a handgun has something to do with the grip for right handed shooters

  • Close all the void inside the grip so the recoil impulse doesn't go in the direction of the least resistance.
  • Stippling the handgun grip makes the gun harder to slip off your hand
  • Stop anticipating the recoil and inadvertently shooting low and left

Under cutting the trigger guard allows the hand can grip higher. It can slightly change the angle of the grip to help with recoil control.

התאם מחדש את מיקום אצבע ההדק שירטוט מצורף

When the handgun is shooting low and to the left, the most common problems have to do with how the shooter pull the trigger:

  • Focus your breathing for follow up shots to improve accuracy and shot group
  • Too much trigger press can curl the muzzle to the low and left
  • Slow squeeze the trigger to the rear right before hitting the wall (Keep sights steady, steady, steady…until the trigger breaks)

כוונות ברזל לא ישרים

Misaligned sight picture can definitely make a handgun shooting low. If iron sights are not aligned properly, please use a sight pusher to readjust the rear sight.

אפס מחדש את הכוונות בצורה נכונה

If your handgun is shooting low with a red dot sight, be sure to test and verify points of impact on targets.

Red dot sight eliminates the need to focus on the front sight, but make sure the optic is mounted properly on the slide so it doesn't loose zero.

Use a metered torque wrench to torque down the optic tight so it retains zero and not get loose over time

תרגול אש יבש

תרגול הוא המפתח להשתפרות.

שיתוף מהיר